Openbaar onderzoek en participatiemoment gRUP ‘Van Uytsel’ en gRUP ‘De Win’

Openbaar onderzoek en participatiemoment gRUP ‘Van Uytsel’ en gRUP ‘De Win’

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kontich keurde op 7 februari 2019 de start- en procesnota goed van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Van Uytsel’ en het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘De Win’. Het gemeentebestuur wil graag de bevolking consulteren over de startnota van de twee nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplannen. 

Deze openbare raadpleging loopt van 18 maart 2019 tot en met 16 mei 2019. De start en procesnota van beide gRUP’s zijn raadpleegbaar via https://www.kontich.be/thema/detail/3355/thomgevingvergunningenopenbaar-onderzoek en liggen gedurende deze periode ook ter inzage in het gemeentehuis, Gemeenteplein 1 in 2550 Kontich, van maandag tot vrijdag van 9u. tot 12.30u., dinsdag tot donderdag van 14u tot 16u en op maandagavond van 17u.30 tot 20u. 

Opmerkingen en bezwaren kunnen gemaakt worden gedurende de openbare raadpleging van 18 maart 2019 tot en met 16 mei 2019 op volgende manieren:

-per aangetekende brief aan het college van burgemeester en schepenen, p/a Gemeenteplein 1 in 2550 Kontich.

-bij afgifte tegen ontvangstbewijs bij het onthaal in het gemeentehuis

-per e-mail aan openbaaronderzoek@kontich.be

 

Het participatiemoment over de startnota van de gRUP’s gaat door op 28 maart 2019 van 9u. tot 12u.30 20uur in balie 8 van het gemeentehuis, Gemeenteplein 1 in 2550 Kontich.