Ontwerp waterbeleidsnota 2020-2025 - Openbaar onderzoek

Op 19 december 2018 start het openbaar onderzoek over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025 en over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 kunt u uw mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025 met de beleidsvisie op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties, evenals over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. 

Welke documenten liggen in openbaar onderzoek ?

  • Waterbleidsnota 2020-2025: deel Visie
  • Waterbeleidsnota 2020-2025: deel Waterbeheerkwesties
  • Tijdschema en werkprogramma voor de opmaak van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

 

Procedure

Indienen en registratie van opmerkingen, bemerkingen en bezwaren:

Het decreet integraal Waterbeleid stelt dat tijdens de periode van het openbaar onderzoek iedereen schriftelijk opmerkingen kan indienen bij het college van burgemeester en schepenen. 

Opmerkingen kunnen ook rechtstreeks en bij voorkeur digitaal aan de CIW bezorgd worden. Dat kan via het inspraakformulier op de website www.volvanwater.be. Deze manier van werken maakt de behandeling van de opmerkingen eenvoudiger en wordt dan ook ten zeerste aanbevolen.

Voor de registratie van schriftelijk ontvangen opmerkingen of bezwaren wordt aangeraden telkens een proces-verbaal op te stellen, zodat elke opmerking of bezwaar formeel geregistreerd is. Deze opmerkingen of bezwaren moeten ten laatste op de tiende werkdag na het openbaar onderzoek, dit is op 2 juli 2019, aan de CIW bezorgd worden op onderstaand adres: 

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid

Dokter De Moorstraat 24-26

9300 Aalst