Ontwerp-MER  Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027

Terinzagelegging van de kennisgeving/het ontwerp-MER Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027

Het Departement Landbouw en Visserij heeft de procedure opgestart voor het opstellen van het plan-MER voor het Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027. Daarbij werd ervoor gekozen de voorgestelde methodologie, die in de kennisgeving wordt beschreven, al verder uit te werken tot een ontwerp-MER.

Kennisgeving/ontwerp-MER

Om de mogelijke effecten van dit plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Het dossier, met alle nuttige inlichtingen kan je terugvinden in de bijlage.

Terinzagelegging

De periode van terinzagelegging van de kennisgeving/ontwerp-MER zal lopen van 30 juli 2021 tot en met 29 augustus 2021

Je kan tijdens deze periode je opmerkingen over dit ontwerp bezorgen:

Beslissing over de inhoud

Na de terinzagelegging zal het Team Mer een beslissing nemen over de inhoud van het plan-MER, de bijzondere richtlijnen voor het opstellen van het plan-MER en de opstellers van het plan-MER.

Meer info

Voor meer info over de milieueffectrapportage surf je naar www.mervlaanderen.be of bel je naar het gratis nummer 1700.