Ontdek de ophaalkalender 2023

Binnenkort ontvang je een ophaalkalender voor het jaar 2023 in de bus. Die kalender wordt momenteel in onze gemeente bedeeld. Houd dus zeker je brievenbus in de gaten. Hier geven we een paar belangrijke zaken uit de kalender mee.


Afwijkingen ophaalrondes

Omwille van de feestdagen en de snelle opeenvolging van de ophalingen, hou je best rekening met de volgende ophalingen:

  • woensdag 4 januari: huisvuil
  • maandag 9 januari: snoeihout en kerstboom*
  • dinsdag 10 januari: GFT+ en PMD
  • woensdag 11 januari: huisvuil
  • donderdag 12 januari: P&K

Wijziging ophaling grof vuil

Vanaf 1 januari 2023 wordt grof huisvuil maximaal 2 keer per jaar aan huis op afroep opgehaald. Eenmaal in het voorjaar op vrijdag 21 april en eenmaal in het najaar op vrijdag 20 oktober. Noteer deze data dus al zeker in je agenda. 

Je vraagt de ophaling minstens één week op voorhand aan op het nummer 0800 146 46 met de vermelding van je naam, adres, soort afval en de hoeveelheid. Per ophaling betaal je een retributie bestaande uit een vaste kost van 75 euro en een variabele kost van 0.20 euro per kilo.

Wat kan? Al het huisvuil dat door zijn gewicht of omvang niet in de huisvuilzak kan (bv. oude matrassen, zetels, vloerbekleding, …), alsook afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Je kan maximum 3 m3 aanbieden per beurt.

Blijf op de hoogte

Ontving je na het jaareinde nog geen ophaalkalender voor het jaar 2023? Dan kan je per uitzondering een exemplaar aanvragen via het digitaal aanvraagformulier en per post toegestuurd krijgen.

Even handig als de ophaalkalender is de Recycle! app! De app bundelt alle informatie over de afvalinzameling in onze gemeente. Hij toont je alle ophaaldata op je smartphone of tablet, doet je er aan herinneren om je afval buiten te zetten en toont je de snelste weg naar het recyclagepark. Tot slot kan je ook alle recyclageparken, Bebat-inzamelpunten of Kringwinkels in de buurt raadplegen, inclusief hun openingsuren, en de snelste weg ernaartoe.

 
Gepubliceerd op donderdag 22 december 2022 13 u.