OMV_2024081431 – Veldkant 3 - Aktename

Het schepencollege heeft in zitting van 17/06/2024 akte genomen van een tijdelijke bemaling voor het herstellen van een riolering. De beslissing kan je raadplegen via https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/OMV_2024081431