OMV_2024076842 - Hof van Spruytlaan 22 - Aktename

Het schepencollege heeft in zitting van 10/06/2024 akte genomen van het afbreken + ver/herbouwen van een bestaande veranda. De beslissing kan je raadplegen via https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/OMV_2024076842