OMV_2024070068 - Molenstraat 17 - voorwaardelijke vergunning

Het schepencollege heeft in zitting van 01/07/2024 een voorwaardelijke vergunning verleend voor het beperkt vellen van bomen. De beslissing kan je raadplegen via https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/OMV_2024070068