OMV_2024066266 - Edgard Tinellaan 9 - voorwaardelijke vergunning

Het schepencollege heeft in zitting van 01/07/2024 een voorwaardelijke vergunning verleend voor het verbouwen van een eengezinswoning + het voorzien van een nieuwe aanbouw ter

vervanging van de bestaande aanbouw. De beslissing kan je raadplegen via https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/OMV_2024066266