OMV_2024047112 - Prins Boudewijnlaan 19 - voorwaardelijke vergunning

Het schepencollege heeft in zitting van 17/06/2024 een voorwaardelijke vergunning verleend voor het plaatsen van een prefab hoogspanningscabine. De beslissing kan je raadplegen via https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/OMV_2024047112