OMV_2024031708 - Beekboshoek 192 en 194 - voorwaardelijke vergunning

Het schepencollege heeft in zitting van 17/06/2024 een voorwaardelijke vergunning verleend voor een verkaveling van een stuk grond in drie loten voor het bouwen van eengezinswoningen. De beslissing kan je raadplegen via https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/OMV_2024031708