OMV_2024028695 - Beekboshoek 196 en 200 - voorwaardelijke vergunning

Het schepencollege heeft in zitting van 17/06/2024 een voorwaardelijke vergunning verleend voor het verkavelen van gronden in 2 loten. De beslissing kan je raadplegen via https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/OMV_2024028695