OMV_2024020087 - Keizershoek 211 - voorwaardelijke vergunning

Het schepencollege heeft in zitting van 03/06/2024 een voorwaardelijke vergunning verleend voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning met functiewijziging en wijziging van het aantal woongelegenheden waarbij de bestaande achterbouw wordt afgebroken en een nieuwe aanbouw wordt voorzien aan de woning.

De beslissing kan je raadplegen via https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/OMV_2024020087