OMV_2024005446 - Satenrozen 9, 11, 13, 15 en 17 - voorwaardelijke vergunning

Het schepencollege heeft in zitting van 10/06/2024 een voorwaardelijke vergunning verleend voor de aanleg van een publiciteitsinrichting op het dak van het gebouw + verhardingen (een voetgangerspad naar de inkom, aan de twee tourniquets, aan de slagboom, een verbreding van de weg). De beslissing kan je raadplegen via https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/OMV_2024005446