Omgevingsvergunning: eenvoudige werken via de snelinvoer

Voor eenvoudige werken op of rond een gebouw

Je plant werken aan of rond jouw woning? Via de snelinvoer kan je voor een heel aantal werken snel en eenvoudig de vergunning aanvragen of de melding doen. De snelinvoer is enkel te gebruiken bij werken die vrijgesteld zijn van de medewerking van een architect.

Via www.omgevingsloketvlaanderen.be/snelinvoer kan je terugvinden voor welke werken je een dossier via de snelinvoer kan indienen.

Opgelet: in vele gevallen zijn deze werken vrijgesteld van vergunningsplicht. Gebruik van de snelinvoer is dan niet nodig.

Het gebruik van de snelinvoer is beperkt tot werken uitgevoerd op en rond een vergund gebouw:

  • zonder wijzigingen aan de constructie;
  • zonder wijzigen van het aantal woongelegenheden;
  • zonder het wijzigen van de hoofdfunctie;
  • voor maximum 1 type stedenbouwkundige handeling.

Het klaarmaken van alle documenten die je op het loket wil zetten, neemt het meeste tijd in beslag. De plannen en de andere documenten moeten immers voldoen aan strikte regels. Deze regels zijn vastgelegd in zogenaamde ‘normenboeken’. In de folder, die je onderaan deze pagina kan downloaden, wordt toegelicht wat er allemaal op jouw bouwplannen moet staan, zodat dat bouwplan voldoet aan het normenboek. De gemeente kan jouw dossier onvolledig verklaren als je de plannen niet correct opmaakt. Maak je plannen dus heel zorgvuldig op.