Nutswerken Drabstraat en aansluitende straten

In de Drabstraat (deels), Rubensstraat (deels) en Keizershoek (deels), plannen Pidpa en Fluvius sanering van de leidingen (water, gas en elektriciteit). De uitvoerder van deze werken voor Pidpa is de firma Canalco.

Oorspronkelijk werd, omwille van veiligheid voor de schoolgaande jeugd, opgelegd om deze werken voor het gedeelte Drabstraat tijdens de schoolvakanties uit te voeren, maar de plotse winterprik heeft dit onmogelijk gemaakt. Toch wordt er gestart in de krokusvakantie zodat er voldoende alertheid bestaat tegen herstart van de scholen. De volgorde ziet er als volgt uit:

  • Pidpa (piloot) en Fluvius voeren sanering van leidingen en vernieuwen openbare verlichting in Drabstraat uit vanaf 17/02, langs oneven zijde tussen Keizershoek en expresweg. Dit gedeelte loopt t/m 03/03.
  • De even zijde volgt dan in de paasvakantie en in de tussenliggende periode wordt in de Rubensstraat en Kongostraat gewerkt.
  • Keizershoek tussen Drabstraat en Kruisschanslei wordt door Fluvius als piloot uitgevoerd met een nog nader te bepalen aannemer en de periode werd nog niet doorgegeven (vermoedelijk na Rubensstraat).

Canalco zal de bewoners via brief verwittigen wanneer hinder op vlak van parkeren of bereikbaarheid te verwachten is. Voor afspraken omtrent verhuis, leveringen e.d., kan u hen contacteren op het nummer 03/466 01 60.

Huisvuilophalingen zullen normaal kunnen doorgaan.