Nieuwstraat 81 en 83 - het bouwen van 3 appartementen

Wij delen jou mee dat door Mohammad Chegini namens H-Architects BV BVBA een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Nieuwstraat 83 en Nieuwstraat 81, kadastraal gekend als Kontich afdeling 1 sectie B nummers 96F16 en 96E16.

De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen omvatten het bouwen van 3 appartementen. 

De aanvraag kan je inkijken vanaf 30 november 2018 tot en met 29 december 2018.

Het volledige dossier ligt ook ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. U dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via bovenstaand telefoonnummer met vermelding van het dossiernummer OMV_2018121065. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier. 

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 29 december 2018 op volgende wijze worden ingediend:

  • - digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • - digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • - per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - tegen ontvangstbewijs op de dienst omgeving van het Gemeentehuis Mechelsesteenweg 83 te 2550 Kontich, eerste verdieping
  • - per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2018121065

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2018121065.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.

Bijlagen