2018147448 - Nieuwstraat 35 - verbouwingswerken aan de bestaande woning

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning GROOTAERT - ADRIAENSSENS 

Wij delen jou mee dat door de heer Michel Grootaert en mevrouw Nina Adriaenssens een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Nieuwstraat 35, kadastraal gekend als Kontich afdeling 1 sectie B nummer 95E14.

De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen omvatten verbouwingswerken aan de bestaande woning.

De aanvraag kan je inkijken vanaf 7 februari 2019 tot en met 8 maart 2019.

Het volledige dossier ligt ook ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. U dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via bovenstaand telefoonnummer met vermelding van het dossiernummer OMV_2018147448. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 18 februari 2019 op volgende wijze worden ingediend:

  • - digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • - digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • - per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - tegen ontvangstbewijs op de dienst omgeving van het Gemeentehuis Mechelsesteenweg 83 te 2550 Kontich, eerste verdieping
  • - per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2018147448

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2018147448.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.