Coronamaatregelen – update 26/11/2021

Hier vind je alle maatregelen die momenteel van kracht zijn in de strijd tegen het coronavirus.

Je kan hier algemene basisinformatie over het coronavirus terugvinden in Vlaamse Gebarentaal en hier in eenvoudige taal, beeldtaal, audio en in meer dan 30 vreemde talen.

Lokale regels

We blijven onze dienstverlening garanderen, uiteraard met respect voor alle veiligheidsmaatregelen:

 • Voor de publieksdiensten in Het Gemeentehuis kunnen burgers nog steeds een afspraak maken. We proberen echter zoveel als mogelijk diensten online, digitaal of telefonisch te verlenen. 

 • Bestuurskundig blijft onze dienstverlening doorgaan. 

 • De dienstverlening van de sociale dienst wordt verdergezet.

 • De dienstverlening door de thuiszorgdiensten wordt verdergezet. 

 • Cultuurhuis Altena is geopend. Er wordt gevraagd een Covid Safe Ticket voor te leggen en een mondmasker te dragen.

 • Het seniorenlokaal De Arend is geopend. Hier worden de horecaregels toegepast.

 • het buurthuis Den Alf is geopend.

 • Het zwembad is geopend. 

 • De buitenspeeltuinen en -terreinen zijn open.

 • Het skateterrein is open.

 • De UiTwinkel is geopend.

 • De bibliotheek blijft open met een aangepaste dienstverlening en openingsuren.

 • De buitenschoolse kinderopvang en kinderdagverblijven blijven open met een aangepaste dienstverlening.

 • Het recyclagepark blijft open met een aangepaste dienstverlening. 

 • De wekelijkse zaterdagmarkt blijft doorgaan.

 • het Museum voor Heemkunde sluit tot en met 20 februari 2022.

 • Voor evenementen en activiteiten in onze culturele, feest en sportinfrastructuur volgen we federale regelgeving, verduidelijkt in de aangepaste sector-protocollen. We gaan in overleg met betrokken derden over de bijkomend te nemen maatregelen. Sommige evenementen kunnen hierdoor uitgesteld worden naar latere datum.

Vlaamse en federale regels

Mondmaskerplicht

Er geldt een brede mondmaskerplicht. Het mondmasker is verplicht vanaf 10 jaar in de volgende situaties:

 • in de besloten ruimtes van het openbaar vervoer en het georganiseerd collectief vervoer;
 • bij de medische en niet-medische contactberoepen;
 • in zorginstellingen;
 • in inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend;
 • bij evenementen, zowel indoor als outdoor en ongeacht de grootte van het evenement;
 • in winkels en winkelcentra;
 • in publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsbesturen; 
 • in publieke gebouwen en gerechtsgebouwen;
 • in bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • in publiek toegankelijke ruimtes van de inrichtingen behorende tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector;
 • in fitnesscentra
 • in gebouwen voor de erediensten.

Sociaal leven

 • Privé- bijeenkomsten buiten je eigen woning zijn niet meer toegelaten.
 • Privé- bijeenkomsten binnen je eigen woning mogen nog wel plaatsvinden. 
 • Begrafenissen en huwelijken mogen blijven plaatsvinden. 
 • Het is belangrijk om de basisregels te respecteren waarmee we de verspreiding van het coronavirus kunnen tegengaan. Het gaat met name om het respecteren van de veilige afstand van 1,5 meter en het beperken van het aantal sociale contacten.

Thuiswerk

 • Telewerk wordt verplicht, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering.
 • Per personeelslid is één terugkeerdag per week mogelijk. Vanaf 20 december wordt het aantal terugkeerdagen opgetrokken naar maximaal twee per personeelslid. 

Economie

 • Horecazaken en nachtwinkels moeten vanaf 27 november de deuren sluiten om 23 u. 
 • Op café en restaurant mag je nog met maximum zes personen aan één tafel zitten. 
 • Er geldt geen beperking op het aantal mensen waarmee je mag winkelen.
 • Essentiële winkels (supermarkten, kranten-en boekenwinkels, apotheken,...) zijn open. 
 • Niet-essentiële winkels (kledingzaken, schoenenwinkels,...) zijn open.
 • Niet-medische contactberoepen (zoals schoonheidssalons, kappers,...) zijn open.
 • Hotels en B&B's, vakantieparken en campings zijn open. 
 • Sauna's, bioscopen, bowlings, casino's mogen open.
 • Discotheken en dancings moeten vanaf 27 november drie weken volledig dicht.
   

Vrije tijd

 • Musea zijn open.
 • Bibliotheken zijn open.
 • Dierenparken, natuurparken en pretparken mogen, met binnenactiviteiten.

Evenementen

 • Binnen: Enkel activiteiten waarbij je kan zitten, zijn toegelaten. Ook hier is een Covid Safe Ticket en mondmasker verplicht.
 • Buiten: Enkel activiteiten waarbij de anderhalvemeter-regel gerespecteerd kunnen worden, zijn toegelaten. Hier gelden dezelfde regels als voor de horeca.
 • Opgepast: de maatregelen voor publieke evenementen (en georganiseerd door professionals) zijn de enigen die pas maandag van kracht worden. Geplande evenementen die dit weekend zouden plaatsvinden, kunnen dus nog doorgaan.

Sport

 • Zwembaden zijn open.
 • Fitnesscentra zijn open. Het Covid Safe Ticket is verplicht.
 • Sportwedstrijden die binnen plaatsvinden, mogen geen publiek meer toelaten. 
 • Sportwedstrijden die buiten plaatsvinden, mogen wel publiek toelaten.

Jeugd

 • Speel- en sportterreinen zijn open.
 • Buitenspeeltuinen en binnenspeeltuinen zijn open.

Onderwijs

 • De ministers van onderwijs zitten nog samen om tegen maandag 29 november een pakket maatregelen uit te werken. Daarin onder meer het gebruik van mondmaskers en ventilatie, maar ook het schrappen van activiteiten die niet nodig zijn, het uit elkaar houden van klasgroepen en beter opsporen van hoogrisicocontacten.

Veralgemeende extra vaccinatie

 • Voor iedereen die volledig gevaccineerd is, komt er zo snel mogelijk een extra vaccinatie of boosterprik. Een bijkomende vaccinatiedosis was al voorzien voor een aantal doelgroepen, waaronder 65-plussers, personen met verminderde immuniteit... Nu zal ook de rest van de bevolking in aanmerking komen voor een extra prik.
 • Voor de 5 tot 11-jarigen zal de vaccinatie zo snel mogelijk opgestart worden, indien gunstig advies van de Hoge Gezondheidsraad en het Comité voor Bio-Ethiek en na goedkeuring van het Europees Geneesmiddelen Agentschap en op vrijwillige basis.
Gepubliceerd op donderdag 18 november 2021 8.30 u.