Zo kunt u de slachtoffers van de overstromingen steunen

De ongeziene watersnood van de voorbije dagen treft ons land hard. De ramp laat de mensen in de getroffen gebieden verweesd en soms zelfs dakloos achter. Gelukkig brengt de gebeurtenis ook een golf van solidariteit teweeg. Wilt u ook helpen? Dit kan u doen.

Momenteel worden er veel spontane acties opgezet door de burgers, organisaties, bedrijven verenigingen, enz. Zo ook in onze gemeente. We waarderen deze solidariteitsacties enorm en bedanken de initiatiefnemers oprecht. 

Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de omvang van de schade is en wat de exacte noden zijn. De prioriteit ligt nu bij de reddingsacties. Intussen wordt er bekeken met verschillende partners hoe het hulpaanbod op een korte termijn kan worden georganiseerd.

Het Rode Kruis-Vlaanderen en Croix-Rouge de Belgique slaan de handen in elkaar om de noodhulp naar aanleiding van de overstromingen te coördineren. Hieronder geven we weer hoe jij hun kan helpen bij de noodacties.Hoe kan je je steentje bijdragen?


Financiële solidariteit

Momenteel is er vooral nood aan financiële steun. Via het rekeningnummer van het Rode Kruis BE70 0000 0000 2525 kan je je gift storten. (BIC: BPOTBEB1). Je gift zal gebruikt worden om concrete hulp aan te bieden aan de slachtoffers in de getroffen steden en gemeenten.

Meewerken als vrijwilliger

Ook is er nood aan helpende handen. De taken waarvoor vrijwilligers ingezet kunnen worden, zijn heel variabel; van puin ruimen tot een luisterend oor bieden. Op het online platform van het Rode Kruis kan je aangeven welke taak je wil uitvoeren.

Het platform voor crisisvrijwilligers heeft sinds vrijdag al veel aanmeldingen ontvangen. De vele mensen die klaarstaan om te helpen, zullen nog moeten wachten. Pas nadat het water gezakt is, kan er een inschatting gemaakt worden van het aantal vrijwilligers dat nodig is. Zodra dat duidelijk is, krijgen de vrijwilligers een bericht en een tijdslot om te komen helpen.

Goederen doneren

We krijgen veel vragen van inwoners die goederen willen doneren. We kunnen daar helaas nog niet op antwoorden omdat de schade nog in kaart moet worden gebracht. Dat vraagt nog even tijd. We vragen jullie geduld en vragen om geen goederen binnen te brengen. Als we de schade en de noden kennen, zullen we gericht helpen en op dat moment ook communiceren. 

Onderdak aanbieden 

Wist je dat je gemakkelijk en gratis onderdak kan aanbieden aan de slachtoffers van de overstromingen? Dat kan je doen door gebruik te maken van het platform AirBnb. Het regelt onderdak voor gemeenschappen in tijden van nood. Je ontdekt er alles over op de website van AirBnb

Meer weten

Je ontdekt alles over de noodhulp van het Rode Kruis via de website: https://www.rodekruis.be/helpenhelpt/ 

Gepubliceerd op maandag 19 juli 2021 8.31 u.