Hekla verkoopt projectgrond in Duffelsesteenweg

De site 'Romeo' in onze gemeente staat te koop. Deze site is gelegen aan de Duffelsesteenweg 165 en huisvestte tot 2008 de recherchedienst van de lokale politie Hekla. Die laatste besloot nu om de projectgrond te verkopen. IGEAN zal de verkoop begeleiden.

IGEAN kreeg van politiezone HEKLA de opdracht om de verkoop te begeleiden van de site "Romeo" gelegen in de Duffelsesteenweg 165 te Kontich. In de gebouwen op de site was voorheen de recherchedienst van de politiezone HEKLA gehuisvest. Na de verhuis van de recherchedienst in 2008 werd de site tot in 2018 aan verschillende partijen verhuurd. Sindsdien staan de gebouwen leeg waarna werd besloten om het terrein te verkopen.

Ontwikkelingsmogelijkheden

Op het terrein kan een project met grondgebonden woningen en/of meergezinswoningen worden gerealiseerd, eventueel gecombineerd met commerciële activiteiten.

In de gemeente Kontich zal op korte termijn een nieuw algemeen bouwreglement van toepassing zijn. Kandidaat-kopers kunnen voor meer informatie met betrekking tot de bouwmogelijkheden terecht bij de dienst omgeving van het lokaal bestuur Kontich.

Verkoopprocedure 

Het perceel is kadastraal gekend onder 2e afdeling, sectie C, nummer 176 Y 5 met een oppervlakte van 2.434 m². De verkoop gebeurt d.m.v. een procedure met bieding onder gesloten omslag. De projectgrond wordt verkocht in de staat waarin deze zich bevindt, dus met alle bestaande bebouwing en verhardingen. De kosten voor afbraak en het bouwrijp maken van het terrein zijn ten laste van de koper.

Verkoopprijs

De minimale biedingsprijs bedraagt € 870 000,00 (achthonderd zeventigduizend euro), exclusief kosten.

Timing

Deadline indienen eerste bod 15.11.2021 om 12u
Indienen hoger bod 01.12.2021 om 14u
Toewijzing op politieraad einde december 2021
Bekendmaking ten laatste week van 3 Januari 2022

Meer info

Alle verdere info over deze verkoop kan u terugvinden op de website van IGEAN: https://igean.be/duffelsesteenweg165 

Alle communicatie over deze verkoop en de procedure verloopt via IGEAN. U kan hiertoe contact nemen via projectgrond@igean.be.
Gepubliceerd op dinsdag 6 juli 2021 10.49 u.