Stand van zaken centraal aanmeldsysteem secundair onderwijs Hove-Kontich

Voor het derde jaar op rij was er een digitaal aanmeldsysteem voor wie zich wilde inschrijven voor het secundair onderwijs in Hove (Regina Pacis) en Kontich (Sint-Ritacollege, Sint-Jozefinstituut en Vrij Technisch Instituut Kontich).

Tussen 15 maart en 19 april kon men zich online aanmelden. Liefst 1.266 kandidaat-scholieren maakten daarvan gebruik. Er waren in de 4 scholen tesamen slechts een 750-tal plaatsen beschikbaar. Hierdoor kregen op 21 april, bij de toewijzing van de tickets, velen een plaats op de wachtlijst.


Het computersysteem wijst daarbij de tickets toe op basis van schoolkeuze (1ste-2de-3de-4de keuze) en toeval. Andere criteria (afstand tot de woonplaats, waar basisonderwijs gevolgd, aanwezigheid vriendengroep, …) zijn helaas wettelijk niet toegelaten.

In een eerste poging om het plaatstekort te verzachten, creëerden Sint-Rita en Sint-Jozef tesamen 50 extra plaatsen. Van 24 april tot en met 18 mei liep dan de periode waarin men zijn ticket kon verzilveren. Niet iedereen heeft daarvan gebruik gemaakt, waardoor de wachtlijsten al wel een flink stuk zijn gekrompen. Je vindt het overzicht per school onderaan. Belangrijk hierbij is te weten dat je deze aantallen niet zomaar mag optellen: het gaat vaak over eenzelfde leerling, die op de wachtlijst staat in zijn school van 1ste keuze, 2de keuze en 3de keuze bijvoorbeeld.

Wordt hij/zij ergens ingeschreven, verdwijnt hij/zij van al deze wachtlijsten en schuiven die dus allemaal een plekje op. Doordat rond onze regio ook andere aanmeldsystemen actief zijn, valt dit vrij vaak voor. We roepen dus de ouders wiens kind op meerdere wachtlijsten staat, op om deze plaatsen af te melden, van zodra het kind ergens is ingeschreven. Zo houden we een correcter en realistischer beeld van de wachtlijsten.

Toekomstgericht hopen we nog altijd op één gecentraliseerd Vlaams aanmeldsysteem, zodat de situatie, waarbij mensen zich verplicht voelen op zoveel mogelijk verschillende systemen aan te melden, wegvalt. Er is in onze regio immers in principe voldoende aanbod aan secundair onderwijs, maar doordat men op verschillende systemen gaat aanmelden, is een periode met wachtlijsten en de nodige stress die deze met zich brengt, voorlopig onvermijdelijk.

  Oorspronkelijk aantal beschikbare plaatsen 1A Opgetrokken aantal plaatsen 1A Aantal plaatsen 1B Aantal aanmeldingen met deze school als 1ste keuze 1A Totaal aantal aanmel-dingen

1A

Aantal aanmeldingen met deze school als 1ste keuze 1B Totaal aantal aanmel-dingen 1B Wachtlijst 21/4 1A Wachtlijst 21/4 1B Wachtlijst 21/5

1A

Wachtlijst 21/5 1B
RPH 140 140 / 362 578 / / 309 / 231 /
SRC 330 340 / 494 758 / / 278 / 192 /
SJI 200 240 12 320 605 50 58 210 38 87 30
VTIK 36 36 24 28 91 22 22 NVT: er is nog plaats, zowel in 1A als 1B
Gepubliceerd op dinsdag 1 juni 2021 10.47 u.