Wat willen de Kontichse senioren? Helpers gezocht!

Het gemeentebestuur en de seniorenraad starten i.s.m. de Vrije Universiteit Brussel met een onderzoek naar de wensen van de 60-plussers in Kontich. We willen hiermee de behoeften van de Kontichse senioren in kaart brengen en in de toekomst hierop inspelen.

Wat houdt het onderzoek in?

Via een steekproef zullen in totaal 420 senioren (60-plussers) de vraag krijgen om deel te nemen aan dit onderzoek. Deelname aan het onderzoek gebeurt volledig anoniem (via een steekproef), de vragenlijst wordt opgehaald in een gesloten omslag.

Dit onderzoek loopt van half april tot half juni. Dit betekent dat in deze periode de vragenlijsten verdeeld zullen worden en terug opgehaald.

Voor wie?

Wie zoeken we? We zijn op zijn naar sleutelfiguren en enquêteurs.

Sleutelfiguur= belangrijke partners met een grote kennissenkring. Zij gaan actief op zoek naar kandidaat enquêteurs. Zij mogen, maar moeten geen vragenlijsten ronddragen.

Enquêteur= groot engagement, nauwgezet werken, afspraken nakomen en verantwoordelijkheid nemen, aandachtig kunnen luisteren, bereid zijn korte opleiding te volgen, bereid zijn vragenlijsten te verdelen en terug op te halen en waar nodig hulp te bieden bij het invullen van de vragenlijst.

Heb je interesse in de rol van sleutelfiguur? Op woensdag 28 maart om 10 u. ben je van harte welkom in zaal Groeningen (Cultuurpunt Sint-Jan) voor meer informatie en toelichting over het onderzoek. Geef wel een seintje als je aanwezig zal zijn via 03 450 78 31 of uitwinkel@kontich.be.

Procedure

Woensdag 28 maart, 10 u. - infomoment sleutelfiguren

Maandag 16 april, 10 u. - opleiding enquêteurs

Half april tot half juni - verspreiden en ophalen vragenlijsten

Gepubliceerd op vrijdag 23 februari 2018 10.06 u.