Covid-19 besmetting in Sint-Montfortschool

Het Covid-19 virus heeft de Sint-Montfortschool in Kontich-Kazerne getroffen. Er werd een besmetting vastgesteld bij een medewerker.

Alle noodzakelijke maatregelen werden genomen en dit volgens de vooropgestelde protocollen. Zowel de ouders als de personeelsleden werden op de hoogte gebracht.

  • De betrokken leerkracht wordt in quarantaine geplaatst, alsook de collega's van het vierde, vijfde en zesde leerjaar waarmee deze leerkracht in contact kwam. Ze worden ingeschaald als hoog risico contact.
  • De leerlingen van de betrokken leerkrachten worden ingeschaald als laag risico contact. Ze schakelen over naar afstandsonderwijs tot en met 19 maart omdat hun leerkrachten in quarantaine zijn.
  • Voor de kleuters en de leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar verandert er niets.

We vragen aan iedereen die de afgelopen dagen in contact kwam met de school om de nodige waakzaamheid in acht te nemen.

De school en het lokaal bestuur stellen alles in het werk om deze situatie in onderling overleg zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Wie bijkomende informatie wenst, kan steeds terecht bij burgemeester Bart Seldeslachts, 0474 2438 90 of bart.seldeslachts@kontich.be

Gepubliceerd op dinsdag 16 maart 2021 11 u.