NMBS sluit stationsloket in de loop van 2021

De NMBS wil het loket van ons station in de loop van 2021 sluiten. De NMBS wil (onder meer) het loket in het Kontichse stationsgebouw sluiten omdat uit hun metingen blijkt dat nog slechts 18% van alle Kontichse tickets werd verkocht aan het loket.

In het kader van de efficiëntieoefening die de NMBS aan het maken was, was het dus niet geheel onverwacht dat dit zou gebeuren.

De spoorwegmaatschappij voorziet de komende maanden in verschillende begeleidende maatregelen:

  • Vanaf maart 2021 zullen op regelmatige basis stewards ter plaatse aanwezig zijn om de reizigers vertrouwd te maken met alle functionaliteiten van de verkoopautomaat. Ze zullen ook klanten kunnen helpen die het niet gewend zijn om de automaten te gebruiken.
  • Er worden brochures beschikbaar gesteld om de klanten te informeren over de alternatieve verkoopkanalen, zoals de automaat, de app of de website, waarop alle NMBS-producten beschikbaar zijn. NMBS is ook bereid om in te gaan op vragen van senioren- en andere verenigingen om een infosessie over het gebruik van de automaat of de app te organiseren.

Als lokaal bestuur stelden we de vraag aan NMBS om de wachtzaal meer open te stellen dan enkel tijdens de huidige openingsuren van het loket, en vragen we en ook om te bekijken of het niet mogelijk is om fysieke tickets te verkopen in bijvoorbeeld krantenwinkels. Zo blijven mensen die digitaal wat minder handig zijn, niet in de kou staan.

De sluiting van het loket hoeft trouwens niet per definitie een negatief verhaal te zijn. Dit kan ook kansen bieden! Hebben jullie leuke ideeën hoe we ons mooie stationsgebouw zouden kunnen herbestemmen? Laat het ons weten en dan nemen we het mee naar ons overleg met de NMBS!

Gepubliceerd op donderdag 11 februari 2021 9.27 u.