Kontichbon voor mensen met beperkt budget

Door de coronacrisis zijn het moeilijke tijden voor iedereen. Zeker wie moet rondkomen met een beperkt budget, heeft het vandaag niet gemakkelijk. In Kontich willen we daarom mensen met een beperkt budget ondersteunen door middel van een Kontichbon.

De Kontichbon is waardebon met een waarde van 10 euro, waarmee je bij de lokale Kontichse middenstand aankopen kan doen. Deelnemende handelszaken herken je aan de sticker "Wij aanvaarden de Kontichbon” op hun vitrine.

Indien je voldoet aan de voorwaarden en je bent jonger dan 12 jaar, ontvang je één bon. Ben je ouder dan 12 jaar, ontvang je 2 bonnen.

Dit zijn de voorwaarden om een Kontichbon te krijgen :

Je bent inwoner van Kontich en ingeschreven in de gemeentelijke bevolkingsregisters en:

  • Ofwel heb je recht op verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds
  • Ofwel is je gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen niet hoger dan 19 335,92 euro (te verhogen met 3.579,60 euro per extra persoon in het gezin)
  • Ofwel ben je in budgetbeheer, budgetbegeleiding of heb je een collectieve schuldenregeling
  • EN je bent niet in het bezit van een eigendom (verklaring op eer)
  • EN je spaargeld bedraagt minder dan 6.200 euro

De sociale dienst van het lokaal bestuur bekijkt met jou of je voldoet aan de voorwaarden. Je kan een aanvraag doen via het e-loket.

We volgen de huidige coronamaatregelen en beperken fysieke contacten. Als je hulp nodig hebt, kan je de sociale dienst contacteren met je vraag of om een afspraak te maken op nummer 03 246 25 60.

Doe je aanvraag voor 30/06/2021.

Op zoek naar (meer) steun of informatie?

Buiten de mogelijkheid om een Kontichbon aan te vragen, biedt onze sociale dienst nog andere steun. Is jouw situatie door COVID19 veranderd? Iedereen die de gevolgen ervaart van de COVID-19 crisis kan steun vragen. Deze steun is niet beperkt tot enkel de leefloners, maar is bestemd voor iedereen die, na een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek, door de sociale dienst OCMW erkend wordt als behoeftig. Download onze brochure in bijlage bij dit bericht voor meer informatie en contacteer onze sociale dienst voor meer informatie over de steun die aan jou kan verleend worden.

Gepubliceerd op donderdag 21 januari 2021 19.23 u.