Strengere coronamaatregelen in heel de provincie Antwerpen

Om de opflakkerende verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, gelden voortaan strengere maatregelen.

Vanzelfsprekend volgen we de richtlijnen die de nationale veiligheidsraad uitvaardigde op donderdag 23/7. Daarnaast gelden nog striktere maatregelen binnen de hele provincie Antwerpen (besluit provinciegouverneur van 29/7/2020) en nam onze gemeentelijke veiligheidscel nog bijkomende maatregelen. In ondergaande lijst sommen we de extra maatregelen op die voortaan in onze gemeente van toepassing zijn:

Avondklok

In de hele provincie Antwerpen komt er een avondklok, waarbij iedereen thuis moet zijn tussen 23.30 en 6 u. tenzij voor noodzakelijke, niet-uitstelbare verplaatsingen zoals naar het werk of het ziekenhuis of bij vertrek of terugkeer uit vakantie. 

Uitbreiding mondmaskerplicht

Iedereen boven de leeftijd van 12 jaar moet altijd op het openbaar domein en elke private maar voor het publiek toegankelijke plaats verplicht, én op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd, een masker dat de mond en de neus bedekt of elk ander alternatief in stof dragen.

In de horeca mag je je masker afzetten als je aan tafel zit en consumeert of als er sprake is van een statische activiteit waarbij de afstand van 1,5 meter strikt is en voortdurend gerespecteerd wordt. 

Horeca: mondmaskerplicht, klantenregistratie en strengere sanctionering

Zoals hierboven vermeld, is het verplicht om als klant ook in de horeca een mondmasker te dragen, behalve als je aan tafel zit en consumeert. Voortaan zal je je ook moeten registreren wanneer je een horecazaak bezoekt: er wordt gevraagd om je naam, een e-mailadres en een telefoonnummer achter te laten, zodat er in het kader van contact tracing contact kan worden opgenomen in het geval dat er een besmetting vastgesteld is. De informatie wordt na 4 weken vernietigd en wordt niet voor een ander doel gebruikt. In alle cafés en horecazaken moet de fysieke afstand van anderhalve meter tussen de gezelschappen te allen tijden gegarandeerd zijn, tenzij de gezelschappen van elkaar gescheiden zijn met een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter. In restaurants en cafés wordt het gezelschap aan een tafel beperkt tot vier personen of tot een gezelschap dat bestaat uit personen die behoren tot eenzelfde gezin.

De horecazaken worden voortaan ook strenger gecontroleerd op de naleving van alle geldende veiligheidsmaatregelen. In geval van overtreding, volgt meteen een tijdelijke sluiting.

Café's en restaurants sluiten om 23 u. 

Bedrijven: klantenregistratie

De registratieverplichting geldend voor de horeca zoals vastgelegd in de beslissingen van de nationale veiligheidsraad en het uitvoerend ministerieel besluit wordt uitgebreid naar alle bedrijven gevestigd (fysiek) op het grondgebied Kontich met uitzondering van de detailhandel.

Deze verplichting gaat in op 1 augustus 2020.

Bij het ontvangen van klanten in de bedrijven geldt vanaf dan het volgende (conform registratieplicht horeca):

  • Elke klant/bezoeker moet onmiddellijk geregistreerd worden met zijn naam en

voornaam, zijn adres, telefoonnummer of e-mailadres, evenals het uur van aankomst

en vertrek; en

  • Deze registraties moeten: (1) steeds actueel zijn, (2) 4 weken worden bijgehouden; en

(3) op het eerste verzoek worden overhandigd aan de daartoe bevoegde diensten.

  • De bedrijven mogen deze gegevens enkel gebruiken voor doeleinden zoals vermeld in

dit besluit en moeten ze op een veilige, beschermde manier bewaren. De verkregen gegevens moeten na 4 weken vernietigd worden.

Doorgeefverbod van drank, voeding en rookwaren

In navolging van de stad Antwerpen geldt voortaan in Kontich ook een verbod op het doorgeven van drank, voeding en rookwaren. Logisch, aangezien je op die manier in feite speeksel doorgeeft.

Casemanager volgt besmettingshaarden op

Het lokaal bestuur stelde een casemanager aan om de besmettingshaarden die de HAK (huisartsenkring) detecteert verder op te volgen. Die casemanager is een personeelslid van het lokaal bestuur.

De bedoeling is dat die casemanager sociale noden van die haard gaat identificeren en invullen en die besmette persoon of personen sensibiliseert in functie van een mogelijke isolatie of quarantaine. Daarnaast probeert hij/zij de bron van de infectie op te sporen en in kaart te brengen hoe de besmetting gelopen is. Hij/zij verwittigt nadien de personen met wie de besmette persoon in contact kwam. Tot slot rapporteert hij/zij terug aan de burgemeester, HAK en de Vlaamse contacttracing.

Nachtwinkels sluiten vroeger

Het sluitingsuur van de nachtwinkels wordt vervroegd tot 22 u.

Markten 

Voor markten, met inbegrip van de brocante- of rommelmarkten, gelden dezelfde regels als voor winkels. Marktbezoekers winkelen individueel –of slechts in het gezelschap van minderjarige kinderen of een begeleider wanneer men hulpbehoevend is - en niet langer dan 30 minuten. Kramen die gericht zijn op consumptie ter plaatse zijn verboden.

Evenementen en feesten verboden

In de meest getroffen zones in de provincie komen nog extra maatregelen met betrekking tot evenementen. Alle publieksevenementen en feesten zijn verboden en feestzalen moeten sluiten, tenzij voor uitvaartceremonies. Alle kermissen zijn verboden. Het lokaal bestuur van Kontich last alle culturele zomerevenementen af. 

Persoonlijke bubbels en samenscholingen

Onze sociale bubbel wordt de komende maand gereduceerd naar 5 personen, buiten die van het eigen gezin. Kinderen jonger dan twaalf hoef je niet mee te rekenen.

Samenscholingen van meer dan tien personen zijn verboden in de openbare ruimte.

Telewerk verplicht

Een andere Antwerpse provinciale maatregelen zijn dat telewerk verplicht wordt, behalve wanneer dit volstrekt onmogelijk of onwenselijk is

(Contact- en ploeg)sporten

Alleen contactloos sporten is toegestaan. Sporten in groepsverband met meer dan 10 personen worden verboden voor sporters boven de 18 jaar.

Fitnesscentra moeten sluiten. 

Gelet op het advies van de Wereld Gezondheidsorganisatie dat intensief sporten met mondneusbedekking een gezondheidsrisico inhoudt, geldt de mondmaskerverplichting niet tijdens het intensief sporten. Dit op voorwaarde dat de sport beoefend wordt in daartoe bestemde sportinfrastructuur en/of op plaatsen en momenten waarop het risico op overdracht van het virus nagenoeg nihil is door de kortstondigheid van het eerder occasioneel kruisen of passeren van een personen.

Ook elders voorzichtig zijn

Als lokaal bestuur willen we iedereen ten stelligste oproepen om ook op alle andere mogelijke manieren voorzichtig te zijn in je contacten en je doen en laten. Wees je er bijvoorbeeld van bewust dat de veiligheidsregels ook gelden in het buitenland, en dat er ook regels gelden voor wie uit het buitenland terugkeert. Houd je aan de protocollen die gelden in woonzorgcentra en serviceflats, volg de richtlijnen die jeugdkampen en sportclubs opleggen, wees voortdurend voorzichtig in de omgang met risicodoelgroepen zoals ouderen en mensen die al medische klachten hebben, en ga zo maar door. Tot slot willen we benadrukken dat deze maatregelen zes gouden regels aanvullen en versterken die iedereen moet respecteren om zichzelf en elkaar te beschermen:

  1. Hou zoveel mogelijk een veiligheidsafstand van 1,5 m aan. De afstandsregel blijft gelden, behalve voor mensen van je eigen gezin, je uitgebreide bubbel en voor kinderen jonger dan 12 jaar onderling. Als je de veiligheidsafstand niet kan respecteren, draag dan een mondmasker.
  2. Pas hygiënemaatregelen toe: was regelmatig je handen, geef geen hand of kus bij een begroeting.
  3. Activiteiten vinden het liefst buiten plaats. Als dat niet kan, verlucht de ruimte voldoende.
  4. Neem extra voorzorgsmaatregelen als je mensen uit de risicogroep ziet.
  5. Beperk je contacten tot 5 personen
  6. Beperk de omvang van je groepsbijeenkomsten.
Gepubliceerd op dinsdag 28 juli 2020 8 u.