Uittreksel strafregister gratis te verkrijgen via lokaal bestuur

Via de website www.strafregister.be kan je tegen de betaling van 27,50 euro een aanvraag doen voor een uittreksel uit het strafregister. De firma achter de website plaatst vervolgens de aanvraag bij de gemeente van woonst van de burger en stuurt een volmacht en kopieën van volmachtgever en -drager mee. Aangezien de aanvragen geldig via volmacht gebeuren, is de gemeente gehouden ze af te werken. FOD Justitie geeft echter aan dat de website - die frequent als eerste zoekresultaat wordt weergegeven - prima facie illegaal is en niet in overeenstemming met de Belgische wetten ter zake. De FOD stelt alles in het werk om aan deze praktijk zo spoedig mogelijk een einde te stellen. We willen je er graag ook attent op maken dat uittreksels uit het strafregister beter gratis via de gemeentelijke kanalen kunnen worden aangevraagd. In Kontich kan je de uittreksels gratis aanvragen via www.kontich.be.

Gepubliceerd op donderdag 21 november 2019 13.34 u.