WERKEN AAN OUDE SPOORWEGBERM GESTART

De uitvoering van de herinrichtingswerken aan de Oude Spoorwegberm zijn nu zichtbaar gestart. Het college stelde hiervoor eind juni de firma Willems nv aan als aannemer. De werken moeten ten laatste in december klaar zijn.

Voorbereidende werken: Rooien van de acaciabomen


Op 4 en 5 september zijn de acacia’s gerooid. Op vraag van de buurtbewoners werden deze eerst verwijderd, net als alle andere gemarkeerde bomen achter de tuinen van de Staf Van Elzenlaan, vooraleer de andere werken zouden starten. Dit gebeurde met een knipschaarkraan zodat de bomen niet vallen en zo min mogelijk schade veroorzaken. Na het rooien worden de stronken ervan nog uitgefreesd. Ook exoten (uitheemse planten) zoals bamboe en sneeuwbes worden volledig uitgegraven. Hierbij blijven de bestaande gewenst bosstroken en bomen (gemarkeerd met lint) maximaal gespaard. Een aantal wilgen worden afgezet of geknot zodat ze terug kunnen uitschieten.

Tijdens deze voorbereidende werken is er geen hinder op het fiets/wandelpad tussen de Reepkenslei en Kruisschranslei. Deze blijft voorlopig open voor wandelaars en fietsers tot de eigenlijke werken starten (nog nader te bepalen).

De doorgang tussen de Oude Spoorwegberm en de Staf Van Elzenlaan is wel volledig afgesloten. Hierdoor is ook de speeltuin tijdelijk niet te gebruiken.
We nadrukken graag dat alle toegang voor onbevoegden dan ook ten strengste verboden is in de hele afgesloten zone om veiligheidsredenen.

Deze zone is ook de zone waar het afvalhout wordt gestockeerd. Dit afvalhout wordt afgevoerd en verwerkt tot pellets. Een aantal rechte stammen recupereren we als steunpaal om wandelsluizen en afsluitingen te repareren in het natuurgebied Oude Spoorwegberm ten zuiden van de N1.

Toegang is pas toegelaten als de hele site wordt vrijgegeven (wanneer de hekwerken op de toegangswegen verdwenen zijn).

 

Eerste fase: Volledige heraanleg van de zone N1 tot Reepkenslei


Wanneer de voorbereidende werken zijn uitgevoerd, wordt gestart in de zone tussen N1 en Reepkenslei. Hier wordt het fietspad wat verplaatst richting berm en de terug opschietende populieren aan de kant van de KMO-zone volledig uitgefreesd. Hierdoor kunnen we na de werken deze winter hier een nieuw groenscherm aanplanten. Enkele weinig waardevolle bomen (gemarkeerd met een rode bol) worden eveneens gekapt. De bomen gemarkeerd met een lint trachten we te behouden.

De oude verharding wordt volledig afgegraven en vervangen door een volledig nieuwe waterdoorlatende verharding. In deze strook worden ook twee waterpartijen aangelegd. De rest van de boszone blijft intact.

Ter hoogte van de Reepkenslei en N1 (aan de beide ingangen) wordt ook de volledige vegetatie afgegraven zodat alle groenstorten en brandnetelruigten verdwijnen.

Er is ook overleg met de aanliggende bedrijven Zowizoo met als doel een mooi geheel te krijgen als groenscherm in samenwerking met deze bedrijven. Er wordt tevens onderzocht of we een deel van het hemelwater afkomstig van het dak van Zowizoo niet naar de toekomstige poel in de berm kunnen brengen. 

Tijdens deze fase sluiten we de Oude Spoorwegberm tussen N1 en Reepkenslei volledig af. Zonder onvoorziene omstandigheden wordt deze fase aangevat de tweede week van september. Alle toegang is dan verboden, zelfs al wordt er niet gewerkt. Een omleiding voor de voetgangers en fietsers wordt voorzien.

Gepubliceerd op donderdag 5 september 2019 16.01 u.