Werken Rubensstraat Van Dyckstraat 20 augustus - 9 september

Van 20 augustus tem 9 september vinden er werken plaats in de Rubensstraat en Van Dyckstraat. Hiervoor zijn enkele tijdelijke verkeersaanpassingen noodzakelijk

In de periode van 20 augustus t.e.m. 9 september worden er werken uitgevoerd voor de nutsvoorzieningen in de Van Dyckstraat en de Rubensstraat in het gedeelte tussen het Gemeenteplein en de Van Dycksstraat. Ook aan de 2 aansluitende kruispunten van het Gemeenteplein en de Van Dyckstraat worden gedurende korte periodes werken uitgevoerd.

Om deze werken goed en veilig uit te kunnen voeren is er een stockageruimte nodig en dit voor de periode van 12 augustus tot 31 december. Deze werf-stockageruimte wordt voorzien op de parking van de Sint Martinusstraat. De periode is beduidend langer dan de werken van de Rubensstraat zelf omdat de aannemer in de omgeving nog andere soortgelijke werken moet uitvoeren.

De eigenlijke werken starten op 20 augustus in de Rubensstraat en bevatten het gedeelte vanaf het Gemeenteplein tot aan de Van Dyckstraat en lopen tot 30 augustus. De werken gebeuren in het voetpad. Omwille van de veiligheid van zowel de bewoners, de voorbijgangers als de arbeiders, worden er enkele verkeersaanpassingen tijdelijk van kracht.
In deze fase wordt dit gedeelte van de Rubensstraat enkelrichting en dit in de rijrichting richting centrum. Een omleidingsweg wordt voorzien via de Kruisschanslei.

Tijdens de nacht van 22 op 23 augustus wordt het aansluitende kruispunt met het Gemeenteplein, alsook het stukje naast de kerk, onderbroken en dit van 0.00 u. tot 5 u.. Uiteraard zorgen deze nachtelijke werken voor de nodige geluidsoverlast. Er is voor deze formule gekozen om zo weinig mogelijk verkeershinder te veroorzaken en de busdiensten toch gewoon te kunnen laten rijden.
Hierdoor zal op het Gemeenteplein geen doorgaand verkeer meer mogelijk zijn.
Tijdens deze korte periode van één nacht zal de enkelrichting in de Rubensstraat omgedraaid worden. De rijrichting verloopt dan weg van het centrum.
Tijdens die nacht verloopt de overige omleiding voor het doorgaand verkeer voor het Gemeenteplein komende van de Mechelsesteenweg via de Rubensstraat, Van Dyckstraat, Jordaensstraat en Molenstraat. Het doorgaand verkeer komende van de Antwerpsesteenweg verloopt via de Hofstraat, Duivenstraat en Sint Jansplein.

Op 29 en 30 augustus wordt ook de aansluiting met het kruispunt met de Van Dyckstraat opengebroken.
Gedurende deze 2 dagen is de rijrichting in de Rubensstraat ook richting centrum. De Van Dyckstraat is dan enkel toegankelijk vanuit de Jordaensstraat en er is tweerichtingsverkeer toegestaan.
De omleidingsweg is dan ook terug voorzien via de Kruisschanslei.
Tijdens deze 2 dagen is het huisvuilophaling, op donderdag restafval en op vrijdag GFT.
Wij vragen u uw respectievelijke zakken en bakken, naar de hoek met de Rubensstraat of Jordaensstraat te brengen waar de ophaler ze zal meenemen. Gelieve er wel voor te zorgen dat de zakken/bakken daar ordelijk geplaatst worden zodat het voetpad toch nog bruikbaar blijft voor voorbijgangers. 

Van 2 t.e.m. 9 september worden er in de Van Dyckstraat in het voetpad werken uitgevoerd en dit aan de zijde van het Sint Jozefinstituut (blok van het middelbaar onderwijs). Deze werken geven geen hinder voor het doorgaand verkeer. De enkelrichting vanaf de Rubensstraat naar de Jordaensstraat blijft van kracht.

Gelieve er rekening mee te houden dat bovenvermelde data en duurtijd van de werken onder voorbehoud is van weers- en onvoorziene omstandigheden.

Uiteraard zorgen deze werken voor enig ongemak, waarvoor we op uw begrip rekenen.
We stellen alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken.
Voor meer informatie over deze maatregelen kan u terecht bij de politiediensten, op het nummer 03 444 00 13 of het mailadres kontich@politiehekla.be.

Gepubliceerd op maandag 12 augustus 2019 15.40 u.