Gevelrestauratie Sint-Martinuskerk: een stand van zaken

Op 9 januari 2017 startte de gevelrestauratiewerken aan de Sint-Martinuskerk. De werken worden uitgevoerd in drie fasen.

Fase 1

De restauratiewerken betreffen in hoofdzaak de restauratie van de natuurstenen geveldelen en de glas-in-loodramen. Vooraleer de schade aan de natuurstenen geveldelen hersteld kan worden, moet de gevel gereinigd worden. Hierbij kan gekozen worden voor een doortastende reiniging, bijvoorbeeld zandstralen. Deze reinigingsmethode werd in het verleden vaak bij het reinigen van oude gebouwen gebruikt. Het voordeel van deze reinigingsmethode is dat de oude gevel er ‘als nieuw’ uitziet. Het nadeel is dat ze bijkomende schade toebrengt aan de oude en plaatselijk fragiele baksteen- en natuursteenoppervlakte. Om deze bijkomende schade te vermijden, wordt er meer en meer gekozen voor een zachtere reinigingsmethode: reinigen met stoom. Deze methode werd voor de Sint-Martinuskerk toegepast. Hierdoor ziet onze kerk er na de reiniging niet ‘als nieuw’ uit. Wel heeft ze een frisser gevelbeeld zonder de sporen van haar verleden uit te wissen.

Na de reiniging volgt de eigenlijke natuursteenrestauratie.

Verder werden de glas-in-loodramen uitgenomen en overgebracht naar het restauratieatelier. Voor de zomer worden de gerestaureerde glasramen in de west- en zuidgevel opnieuw gemonteerd.

Fase 2

Deze fase omvat de werken aan het interieur en exterieur van de romaanse westtoren en de noordgevels van de kerk, inclusief die van het sacristiecomplex. De toren staat vanaf begin juni in de steigers. De noordgevels van de kerk worden op dezelfde wijze gerestaureerd als de west- en zuidgevel.

De leibedekking op de spits van de westtoren wordt volledig vernieuwd en ook de bol en haan wordt onder handen genomen en opnieuw verguld. 

Fase 3

Tijdens fase 3 worden als sluitstuk de gevels van de drie koorgedeelten gerestaureerd en volledig in ere hersteld.

De start van deze laatste fase is voorzien in januari 2018. Het einde van de restauratiewerken is voorzien tegen juni 2018.

Gepubliceerd op donderdag 29 juni 2017 11.01 u.