Infoavond over BuurtInformatieNetwerk (BIN) op 5 maart 2024

Op dinsdag 5 maart om 20 u. organiseren we een infoavond waarbij de medewerkers van politiezone HEKLA de werking van een BuurtInformatieNetwerk of BIN toelichten, Al wie er meer over wil weten of zich wil aansluiten, is welkom in het Halfdiep (Duffelsesteenweg 145, Kontich).

Een BIN of buurtinformatienetwerk, is een structurele samenwerking tussen buurtbewoners en politie om elkaar op de hoogte te houden van wat er gebeurt in de buurt. Die uitwisseling van informatie zorgt voor meer sociale controle en vergroot het veiligheidsgevoel.

Onze gemeente heeft al reeds BINS in Sint - Rita, De Nachtegaal, De Reep en Wild Veld/Waarloos. Daar komen dit jaar nog twee BINS bij: Kontich-Kazerne en Kontich-Centrum.

Wil je graag meer weten of je aansluiten bij een BuurtInformatieNetwerk of BIN? Kom dan naar onze infoavond:

  • Dinsdag 5 maart om 20 u.
  • Het Halfdiep: Duffelsesteenweg 145, 2550 Kontich
  • Politiezone Hekla i.s.m. de BIN – coördinatoren
  • Deelname is gratis 
  • Inschrijven is niet nodig

Graag tot dan! 

Meer info
www.kontich.be/Buurtinformatienetwerk

Gepubliceerd op maandag 12 februari 2024 11.38 u.