Werken ELIA hoogspanningslijnen van 17.05 tot 03.06

Van 17 mei tot 3 juni vinden er werken plaats aan de hoogspanningslijn Mercator (Temse – Kontich - Lint- Massenhoven) die door onze gemeente loopt. Netbeheerder Elia vervangt er de rood-witte bebakeningsbollen door nieuwe, duurzame exemplaren. Dit zou de bestaande geluidshinder moeten voorkomen.

Rood-witte bebakeningsbollen maken een hoogspanningslijn beter zichtbaar voor vliegverkeer. Op basis van vliegroutes bepaalt de overheid waar netbeheer Elia zo’n bebakeningsbollen moet hangen aan hoogspanningslijnen. Na studies heeft Elia een nieuwe, duurzame bebakeningsbol aangekocht waarmee geluidshinder wordt vermeden en waarmee aan de huidige wettelijke reglementering en geldende veiligheidsnormen wordt voldaan. 

Werken met helikopter 

Bebakeningsbollen moeten handmatig van een hoogspanningslijn worden afgehaald of gemonteerd. Dit gebeurt in onze gemeente op 24 & 25 mei en op 30 & 31 mei 2023 door monteurs die in een bakje onder aan een helikopter hangen. Elia zal hiervoor de gespecialiseerde Franse firma Airtelis inschakelen. 

Hinder door werken

Elia en Airtelis doen hun uiterste best om de overlast voor omwonenden en dieren tot een minimum te beperken. Indien je woning zich onder of nabij de hoogspanningslijn bevindt, dien je tijdens de werkzaamheden de nodige afstand te bewaren. De werkzaamheden duren maximaal 5 minuten per bol.

Meer info

Bij eventuele vragen kan je steeds bij Elia terecht via omwonenden@elia.be of het gratis infonummer 0800 11 089; of bij Airtelis via bruno.baronian@airtelis.com of via het telefoonnummer + 33 6 73 19 40 30. Hieronder kan je de bewonersbrief vinden die aan de buurtbewoners werd bezorgd. 

Gepubliceerd op maandag 22 mei 2023 15.04 u.