Deel jouw verhaal over aangepast wonen, zorgwonen of cohousen

Ben jij 55+ en heb jij je woning aangepast met het oog op de oude dag of heb je ervaring met zorgwonen, cohousing of een andere woonvorm? En ben je bereid om je verhaal te delen? Neem contact met ons op en misschien komt jouw verhaal wel in een brochure van IGEAN.

Uit de seniorenenquĂȘte van eind 2021 kwam naar voor dat:

  • Het merendeel van de senioren (71%) liefst zo lang mogelijk in de eigen woning wil blijven wonen, mits het aanpassen aan zorgnoden wanneer deze er zijn.
  • 23% zou overwegen te verhuizen naar een aangepaste woning om daar kwaliteitsvol verder te kunnen leven, zeker wanneer mensen minder mobiel of zorgbehoevend worden, of hun partner verliezen.
  • 70% van de bevraagden bereid is om hun woning te laten aanpassen indien nodig (dat kunnen kleine of grote aanpassingen zijn).
  • een (groeiende) minderheid aangeeft interesse te hebben in nieuwe woonvormen zoals zorgwonen en cohousing.

Heb jij een verhaal over zorgwonen en deel je dat graag met ons? Neem dan contact op via wonen@kontich.be, 03 246 25 63 of op afspraak op het woonloket. Jouw verhaal komt dan misschien in een themabrochure die IGEAN hierover maakt!

Gepubliceerd op maandag 9 januari 2023 12.06 u.