Vanaf februari strengere controles op snelheidsovertredingen in het verkeer

Om overdreven snelheid in het verkeer aan te pakken, gaan onze gemeente en de politie HEKLA in 2023 meer inzetten op handhaving. Vanaf februari gaan we bovenop de bestaande mobiele controles een eerste mobiele flitspaal inzetten om snelheidsovertredingen in de zone 30 en 50 in kaart te brengen.


Hoe?

De mobiele flitser zal op het volledige grondgebied van de politiezone HEKLA gebruikt worden om te controleren op overdreven snelheid. Later op het jaar zullen er nog mobiele flitspalen bijkomen.

Ook investeren we bijkomend in trajectcontroles op de meest risicovolle plaatsen in onze gemeente. Deze systemen meten de gemiddelde snelheid over een langere afstand en hebben al bewezen dat ze een groot effect hebben op de verkeersveiligheid.

De afhandeling van de snelheidsboetes zal gebeuren door de lokale politie HEKLA en IGEAN.

Waarom?

Steden en gemeenten kunnen nu zelf beperkte snelheidsovertredingen sanctioneren via gemeentelijke administratieve geldboetes, de zogenaamde GAS 5. De overtredingen mogen max. 20 km/u te veel bedragen en moeten plaatsvinden op wegen waar 30 km/u of 50 km/u de maximumsnelheid is.

In het GAS 5 beleid van onze gemeente is veilig schoolverkeer één van de speerpunten. In de verschillende drukke schoolomgevingen is de naleving van de snelheidslimiet immers extra belangrijk om de zwakke weggebruikers te beschermen. 

Meer info

Meer info hierover vind je terug op de website van politiezone Hekla: www.politiehekla.be 

 

Gepubliceerd op vrijdag 3 februari 2023 9 u.