Kontich is een bijenvriendelijke gemeente

In 2021 behaalde onze gemeente het label Bijenvriendelijke Gemeente op de Openbaar Groen Awards 2021. In 2022 mochten we trots het label in ontvangst nemen tijdens een heuse prijsuitreiking. Zo worden we bekroond voor onze inzet voor de bijen in onze gemeente.

Onder impuls van onze groendienst en bijenambassadeur Freddy Hordies neemt onze gemeente heel wat initiatieven om zich 'Bijenvriendelijke Gemeente' te kunnen noemen. We dragen ons steentje bij op de volgende manieren:

  • We zaaien de openbare borders en bermen in met bij- en vlindervriendelijke planten,
  • We gebruiken geen pesticiden,
  • We maaien minder en gefaseerd en dat zorgt voor meer biodiversiteit,
  • Ook door pas te snoeien na het bloeien, steken we de bijtjes een hart onder de riem,
  • We hebben bijenhotels die de nodige beschutting bieden.

Voor deze inspanningen kregen we het label van Bijenvriendelijke Gemeente. Door de covid beperkingen kon de uitreiking eind 2021 helaas niet doorgegaan. Kortgeleden mochten we het label dan toch persoonlijk in ontvangst nemen. De komende jaren zetten we onze inspanningen verder om de bijenpopulaties in onze gemeente te beschermen en te bevorderen. 

Gepubliceerd op dinsdag 14 juni 2022 13.01 u.