Onze afvalophalers - we dragen ze hoog in het vaandel!

Niet te zwaar, een mooi gebaar!

Dagelijks halen 75 ophalers tonnen afval op. Heel wat mensen bieden het afval correct aan zodat de ophaling veilig én efficiënt verloopt. Jammer genoeg is dat niet altijd het geval waardoor het werk van de ophalers aanzienlijk bemoeilijkt wordt. Met de campagne 'niet te zwaar, een mooi gebaar' vragen we jouw hulp! 

Want de manier waarop je afval aanbiedt maakt een groot verschil uit! Niet alleen naar ergonomie en veiligheid van de ophalers toe, maar zeker ook naar de verwerking, sortering en recyclage van de ingezamelde materialen. Hieronder willen we je helpen met enkele tips om het afval op een correcte manier aan te bieden.

Die extra kilogram (minder) en juist sorteren maakt wel degelijk een verschil! 

 • Om de veiligheid van de ophaler te garanderen
 • Om zwerfvuil te vermijden
 • Om een vlotte verwerking, sortering én recyclage van de ingezamelde materialen te verzekeren
 • Om ervoor te zorgen dat de ophaling vlot én efficiënt kan verlopen


Deze 7 stappen gidsen je door een ideale voorbereiding…

 1. Gebruik altijd de juiste zakken en/of containers! 
  Wil je controleren hoe dit voor jouw gemeente in elkaar zit? Surf naar de website van je gemeente voor meer informatie! 

 2. Goed sorteren aan de bron zorgt voor een vlotte recyclage. 
  Respecteer daarom steeds de sorteerinstructies voor gft, pmd, papier en karton... Wie foutief afval sorteert of op een foutieve manier aanbiedt, riskeert een weigeringssticker. 
  Bij niet-correct gesorteerd gft bijvoorbeeld, zal de ophaler een weigeringssticker kleven. Hier geldt om de zak terug binnen te nemen, het foutieve materiaal uit de zak te halen en nadien opnieuw aan te bieden bij de volgende ophaalronde. De sticker wordt trouwens meestal gekleefd op de plaats waar de fout werd vastgesteld. Twijfels? Raadpleeg de sorteerinstructies op je ophaalkalender of klik hier door naar de sorteergids.

 3. Correct afsluiten van de zak of container. 
  Bind de zakken goed dicht zodat ze bij het omvallen niet opengaan en er geen afval op de stoep of rijweg terechtkomt. Knoop de zak daarom dicht met de flappen. Gebruik geen tape en maak de zak niet zwaarder dan 15 kg. Zo kunnen de ophalers de zak gemakkelijk optillen met één hand. Zorg ervoor dat het deksel van je container nog kan sluiten. Op die manier gaat afval niet 'waaien' en kan de ophaler de container ledigen zonder afval te verliezen onderweg naar de ophaalwagen. Afval dat naast de container ligt wordt niet meegenomen.

 4. Zorg ervoor dat alle scherpe voorwerpen goed ingepakt in de huisvuilzak steken zodat de ophalers zich er niet aan kunnen kwetsen. Let er steeds op dat er geen materiaal in de huisvuilzak belandt, dat eigenlijk tot een andere fractie behoort, bv. glas of pmd. Met een aantal zaken kan je terecht op het recyclagepark, denk maar aan KGA, gebroken glazen en porselein of injectienaalden (steeds in een naaldbox, uiteraard - gratis te verkrijgen op het recyclagepark). Oude geneesmiddelen geef je af bij je apotheker.

 5. zware restafvalzakken (> 15 kg) worden niet meegenomen en krijgen een weigeringssticker opgekleefd. Zorg er dus voor dat het gewicht van de restafvalzak onder de 15 kilogram blijft en verdeel desnoods het afval over meerdere zakken. 
  Wist je trouwens dat ook voor papier en karton de 15 kg-regel geldt?

 6. Zet het afval altijd tijdig buiten, want de ophaalwagen komt niet altijd op hetzelfde uur langs. Het kan dus gebeuren dat opeens de ophaalwagen een heel stuk vroeger langskomt dan anders. Bij extreme hitte bijvoorbeeld vertrekken onze diensten vroeger dan normaal. Hou hiermee rekening en zorg ervoor dat uw afval steeds op tijd buiten staat. Het politiereglement bepaalt wanneer je het afval buiten mag zetten. Dit verschilt van gemeente tot gemeente. Deze informatie vind je zowel op de ophaalkalender als op de website van je gemeente!

 7. Plaats je afvalzak en/of container aan de straatkant en goed zichtbaar voor het verkeer in beide rijrichtingen. Zet je de container met het handvat naar de straatkant gericht, dan is dat jouw bedankje voor de ophaler! Onstuimig weer voorspeld? Zorg er dan voor dat je de zakken of dozen die makkelijk kunnen omverwaaien, preventief neerlegt zodat ze geen gevaar vormen voor voorbijgangers of voertuigen.


Is je huisvuilzak na een ophaalronde blijven staan?

De sticker op je huisvuilzak geeft aan dat de ophalers de zak te zwaar hebben bevonden of dat er materialen in de gft-zak zitten die er niet thuishoren!

We vragen je om de huisvuilzak dan opnieuw binnen te nemen en ofwel de inhoud te verdelen over een tweede huisvuilzak of het oneigen materiaal op de juiste manier te sorteren. De volgende keer zal de correct aangeboden huisvuilzak zeker meegenomen worden!

Geen sticker? Neem even contact op met de milieulijn (inzameling@igean.be of 03 350 08 14), elke werkdag bereikbaar tussen 8u en 16u45! 
Ter info: je riskeert een GAS-boete als je de geweigerde zak niet terug in huis neemt...

Wist je dat afvalophalers aan topsport doen?

Elke week lopen ze een marathon, zetten ze 66.000 stappen en verbranden ze meer dan 14.000 Kcal verbranden. Je kan Het is dan ook niet voor niets dat Interafval en VVSG tijdens de Week van het Afvalteam oproepen om extra hard te supporteren voor jouw afvalteam. Bekijk De campagnefilm, waarbij de fysieke inspanningen van afvalophalers gedetailleerd gevolgd worden

Van 15 tot en met 21 november is er opnieuw de week van het afvalteam. Lees meer op vvsg.be