20181054248 - Neerveld 2 - Vergunning

20181054248 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 10 januari 2019 een vergunning verleend voor het lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van het afspuiten van de demotoestellen.