Nationaliteit

 
Er bestaan verschillende procedures: nationaliteitsverklaring en naturalisatie.
 
Je kan de Belgische nationaliteit verkrijgen door een verklaring af te leggen voor de ambtenaar burgerzaken van je hoofdverblijfplaats. Vervolgens wordt het volledige dossier met bewijsstukken overgemaakt aan de Procureur des Konings die binnen de vier maanden een advies uitbrengt.
 
Naturalisatie wordt enkel nog toegekend aan hen die aan België buitengewone verdiensten hebben bewezen, uitgezonderd aan staatlozen met ten minste twee jaar wettelijk verblijf. Deze aanvraag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Meer info verkrijg je op de dienst burgerzaken of op http://www.dekamer.be/.

Meer info over de eventuele legalisatie van je documenten vind je hier.