Mondmasker verplicht in de gebouwen van lokaal bestuur Kontich

Vanaf maandag 20 juli is het verplicht om een mondmasker te dragen van zodra je één van onze gebouwen betreedt en je erdoor beweegt. Je mag het mondmasker enkel afzetten als je neerzit én voldoende afstand kan bewaren ten opzichte van andere personen (minstens anderhalve meter).

Sinds zaterdag 11 juli is het verplicht om een mondmasker te dragen in binnenruimtes waar veel mensen samenkomen. Dat besliste het Overlegcomité van de verschillende regeringen van ons land. Het is je eigen verantwoordelijkheid om deze mondmaskerplicht te respecteren. Je moet een mondmasker dragen op o.a. deze plekken:

 • winkels en winkelcentra
 • bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen
 • auditoria
 • bibliotheken
 • musea
 • gebedshuizen
 • gerechtsgebouwen
 • openbaar vervoer (inclusief stations en perrons)

Om de mondmaskerverplichting te vertalen naar concrete maatregelen voor de gebouwen van het lokaal bestuur, het college van burgemeester en schepenen dan ook volgende beslissingen, die ingaan op maandag 20 juli 2020:

 • In Het Gemeentehuis, Vrijetijdshuis De Brouwerij, de technische dienst en de bibliotheken dien je een mondmasker te dragen zodra je het gebouw betreedt. Je zet je mondmasker énkel af wanneer je zit en waar je minstens anderhalve meter afstand kan bewaren of als je achter plexiglas zit. Omwille van dit laatste, zullen onze medewerkers van het onthaal en dienst burgerzaken dus geen mondmasker dragen wanneer zij aan de balie zitten.

 • In het Cultuurhuis Altena zet je een mondmasker op wanneer je het gebouw betreedt en wanneer je je door het gebouw begeeft. Met de uitbaters van zomerbar Barbaar wordt besproken of zij hun bezoekers kunnen sensibiliseren om in de foyer van het gebouw ook een mondmasker op te zetten.

 • Andere diensten zoals de BKO, de kinderdagverblijven, de scholen en de academie hebben hun eigen protocollen en volgen de regels van deze protocollen.

 • Het Museum voor Heem- en Oudheidkunde en het Seniorentrefpunt de Arend blijven voorlopig gesloten.

Mondmaskers zijn evenwel nooit verplicht voor kinderen jonger dan twaalf en ook zijn er bijzondere bepalingen voor mensen die om medische redenen geen masker kunnen dragen.

De bovenstaande lijst kan na verloop van tijd wijzigen, afhankelijk van de epidemiologische situatie van ons land.

Het dragen van een mondmasker vervolledigt en versterkt de zes gouden regels die iedereen respecteert om jezelf en elkaar te beschermen:

 1. Hou zoveel mogelijk een veiligheidsafstand van 1,5m aan. De afstandsregel blijft gelden, behalve voor mensen van je eigen gezin, je uitgebreide bubbel en voor kinderen jonger dan 12 jaar onderling. Als je de veiligheidsafstand niet kan respecteren, draag dan een mondmasker.
 2. Pas hygiënemaatregelen toe: was regelmatig je handen, geef geen hand of kus bij een begroeting.
 3. Activiteiten vinden het liefst buiten plaats. Als dat niet kan, verlucht de ruimte voldoende.
 4. Neem extra voorzorgsmaatregelen als je mensen uit de risicogroep ziet.
 5. Beperk je contacten (15 personen per week).
 6. Beperk de omvang van je groepsbijeenkomsten (15 personen, incl. kinderen).

We bedanken je alvast voor je medewerking en inspanningen. Blijf het gezond houden, blijf voor elkaar zorgen!

Gepubliceerd op vrijdag 17 juli 2020 8 u.