Minimale levering aardgas

In de winter loopt het energieverbruik al gauw op. Soms wordt het zo koud dat u met wat u oplaadt op uw aardgasbudgetmeter uw woning onvoldoende warm krijgt. Het is dan ook mogelijk dat u zonder aardgas dreigt te vallen eens het verbruikskrediet volledig op is en er geen geld is voor een volgende oplaadbeurt.

Om dit te voorkomen kan u bij het OCMW een tussenkomst vragen om uw aardgasbudgetmeter op te laden. Van zodra de nodige afspraken gemaakt zijn, zorgt deze tussenkomst ervoor dat u uw woning kan blijven verwarmen tijdens de wintermaanden.

De periode waarin je kan recht hebben op de tussenkomst minimale levering aardgas ligt wettelijk vast en loopt van 1 november tot en met 31 maart. 

Binnen deze periode heb je recht op een vastgelegd bedrag per twee weken. Binnen deze periode heb je recht op een vast bedrag per twee weken. Als je een digitale meter hebt, wordt de oplading klaargezet en gebeurt deze automatisch tussen de 1e en de 15e van de maand en een tweede opleiding tussen de 16e en de 31e van de maand
Als u een analoge meter heeft, kan u zelf de oplading komen doen binnen deze periodes van de maand.

Het bedrag dat toegekend wordt is afhankelijk van het type woning waarin je woont.
Voor de periode 2023-2024 liggen de bedragen als volgt:

AARDGAS:

  niet-beschermde afnemer Beschermde afnemer
Appartement € 49,66 € 32,66
Rijhuis of hoekhuis € 69,66 € 46,66
Vrijstaand of halfopen € 82,66 € 56,66

ELEKTRICITEIT (exclusief nachttarief):

  niet-beschermde afnemer Beschermde afnemer
Appartement € 92,77 € 89,77
Rijhuis of hoekhuis € 132,77 € 128,77
Vrijstaand of halfopen € 158,77 € 153,77

Voor wie?

Wanneer u moeilijkheden heeft om uw budgetmeter aardgas op te laden, kan u bij ons OCMW de vraag stellen tot tussenkomst hiervoor. 
De maatschappelijk werker van het OCMW zal dan door middel van een sociaal onderzoek (naar inkomsten en uitgaven, gezinssituatie en verbruikssituatie) bepalen of er vanuit de minimale levering aardgas een tussenkomst kan zijn.

Wanneer u een tussenkomst krijgt, kan het zijn dat u 30% van het bedrag moet terugbetalen aan het OCMW.

De maatregel 'Minimale levering aardgas' is enkel voor mensen met een budgetmeter aardgas of elektriciteit exclusief nachttarief.