Militiegetuigschrift

Dit attest kan je nodig hebben bij een sollicitatie of voor je pensioendossier.
Uit dit attest blijkt of en wanneer je je legerdienst vervulde.
Aan de hand van je identiteitskaart levert de dienst burgerzaken het attest gratis af. 
Wanneer je niet altijd in Kontich woonde, is de informatie misschien niet in onze archieven aanwezig. We vragen dan de informatie op bij je militiegemeente (waar je ingeschreven stond op je 16de verjaardag) of bij het centrale stamboekregister.
Omdat de legerplicht is opgeschort, zitten alle documenten in het archief. Het terugvinden van de juiste informatie vergt wel wat tijd. Je zal dus enige tijd geduld moeten uitoefenen.