2018096812 - Meylweg zn - Weigering

2018096812 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21 februari 2019 de aanvraag voor het bouwen van een cinemacomplex geweigerd.