Meylweg zn - wijziging van een aanvraag tot bouwen van een nieuw cinemacomplex

OPENBAAR ONDERZOEK TEN GEVOLGE VAN DE TOEPASSING VAN EEN WIJZIGINGSLUS IN HET KADER VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG 4901-CINEMA4YOU-2

Wij delen jou mee dat door Pasteels, Tommy een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Meylweg ZN, kadastraal gekend als Kontich afdeling 2 sectie C nummers 64F2, 666C en 666F.

De wijzigingslus omvat het wijzigingen aan parkeren, mobilteit en waterhuishouding. 

De aanvraag kan je inkijken vanaf 4 januari 2019 tot en met 2 februari 2019.

Het volledige dossier ligt ook ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. U dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via bovenstaand telefoonnummer met vermelding van het dossiernummer OMV_2018096812. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 2 februari 2019 op volgende wijze worden ingediend:

  • - digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • - digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • - per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - tegen ontvangstbewijs op de dienst omgeving van het Gemeentehuis Mechelsesteenweg 83 te 2550 Kontich, eerste verdieping
  • - per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2018096812

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2018096812.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.