Met de Fiets

Gelieve alle hekwerk en nooduitgangen vrij te laten van fietsen en gebruik te maken van de voorziene fietsenstallingen.

  • ¬†Fietsenstalling Centrum (1min. wandelen):

Op de hoek van de Antwerpsesteenweg en Noordstraat is er een overdekte fietsenstalling.

  • Fietsenstalling vrijetijdscentrum De Nachtegaal ( 10 min. wandelen)

Aan het vrijetijdscentum De Nachtegaal op de Duffelsesteenweg 145 is er een overdekte en niet overdekte fietsenstalling.

  • Fietsenstallingen Centrum (tussen 1 en 10 min. wandelen)

Op verscheidene plaatsen in het centrum van Kontich zijn er kleine fietsenstallingen. Gelieve deze zo veel mogelijk te gebruiken.