Meldpunt fietspaden

De Vlaamse overheid startte met een centraal meldpunt voor knelpunten op fietspaden. De installatie van dit meldpunt moet gezien worden in het kader van een betere monitoring van de kwaliteit van de fietsinfrastructuur.

Het meldpunt is vooral bedoeld om een abnormale toestand van de fietsinfrastructuur te melden, die een gevaar inhoudt voor de fietser en waarvoor een tussenkomst van de wegbeheerder gevraagd wordt.

Het meldpunt zal enkel als postbus functioneren, en het is de bedoeling dat de melding automatisch wordt doorgestuurd naar de bevoegde wegbeheerder, die verantwoordelijk is voor de verdere behandeling. Naast het Vlaamse Gewest zijn natuurlijk de gemeenten belangrijke wegbeheerders.

De wegbeheerders ontvangen de meldingen per e-mail, op basis van de lokalisering van het probleem (gemeente en straatnaam) door de melder. Zij geven via de website feedback aan de melder.

Voor een fietspad dat beheerd wordt door de gemeente, kan u uw melding nog steeds doen via een meldingskaart of e-loket. Als u twijfelt, kan u dat best doen op de website https://meldpuntwegen.be/