Meerjarenplan 2020-2025

Sinds 2014 moeten alle lokale besturen voor hun beleidsplanning en boekhouding de Beleids- en BeheersCyclus (BBC) volgen, dit is de Vlaamse regelgeving ter zake.

Die schrijft o.a. 6-jaarlijks de opmaak voor van een Strategisch Meerjarenplan (MJP), met doelstellingen, actieplannen en acties.

Momenteel werken we hard aan dat plan, dat de beleidsintenties van het Kontichse bestuur voor 2020 tot en met 2025 zal omvatten. Graag bieden we de bevolking de kans om aan dit proces te participeren. Daartoe organiseren we 3 identieke informatie-avonden, telkens om 20 u. :

  • op donderdag 10 oktober 2019 in de Feestzaal van het Sint-Ritacollege
  • op maandag 14 oktober 2019 in het Berkenhof in Waarloos
  • op dinsdag 15 oktober 2019 in zaal Pronkenborg in Kontich-kazerne.

Je mag een uiteenzetting verwachten over het ontwerp-MJP zoals je dat ook hieronder vindt. Je kan de nodige verduidelijkingsvragen stellen en toelichting krijgen. Achteraf kan je aan het bestuur nog suggesties doen tot uiterlijk vrijdag 8 november 2019, 12 u. Gebruik hiervoor het feedbackformulier dat je hier vindt. Je kan je voor je vraag baseren op onderstaande documentatie. Adviesraden vinden hieronder ook een sjabloon voor hun advies.