Totstandkoming Meerjarenplan 2020-2025

Sinds 2014 moeten alle lokale besturen voor hun beleidsplanning en boekhouding de Beleids- en BeheersCyclus (BBC) volgen, dit is de Vlaamse regelgeving ter zake.

Die schrijft o.a. 6-jaarlijks de opmaak voor van een Strategisch Meerjarenplan (MJP), met doelstellingen, actieplannen en acties.

In 2019 is hard gewerkt aan het plan, dat de beleidsintenties van het Kontichse bestuur voor 2020 tot en met 2025 zal omvatten. Er waren ook 3 informatie-avonden in oktober 2019, en burgers en adviesraden konden suggesties doen.

Je vindt hieronder links naar de presentatie van de info-avonden, de adviezen van de adviesraden, de resultaten van de burgerparticipatie en de uiteindelijke doelstellingenboom.