Mechelsesteenweg 200 - slopen van een bestaande woning en bouwen van 4 eengezinswoningen en 3 meergezinswoningen

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning MSW200.MARIËN

Wij delen jou mee dat door Jurgen Van Grieken namens OAK PROPERTIES een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Mechelsesteenweg 200, kadastraal gekend als Kontich afdeling 1 sectie F nummers 159F, 159G, 160T, 160K, 160L en 160R.

De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen omvatten:

Ondergrondse parkeergarage

  • Verwijderen bestaande bebouwing en verharding
  • Een Meergezinswoning met een gemeenschapsfunctie
  • 4 Eengezinswoningen
  • 2 Meergezinswoningen

De aanvraag kan je inkijken vanaf 14 november 2018 tot en met 13 december 2018.

Het volledige dossier ligt ook ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. U dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via bovenstaand telefoonnummer met vermelding van het dossiernummer OMV_2018078989. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 13 december 2018 op volgende wijze worden ingediend:

  • - digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • - digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • - per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - tegen ontvangstbewijs op de dienst omgeving van het Gemeentehuis Mechelsesteenweg 83 te 2550 Kontich, eerste verdieping
  • - per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2018078989

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2018078989.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.