Marktbevragingsprocedure plaatsing en uitbating van drie digitale LED – infoborden in Kontich - Waarloos.

De gemeenteraad van 20 september 2021 keurde de concessieleidraad goed voor de plaatsing en uitbating van drie digitale LED – infoborden op het grondgebied Kontich - Waarloos.

Deze concessieleidraad vindt u als bijlage onderaan deze pagina. 

De uiterste datum voor ontvangst van de concessievoorstellen is 30 oktober 2021 om 9 uur. 

Gepubliceerd op dinsdag 21 september 2021 9.59 u.