Lenen voor een groep

De bibliotheek biedt mensen die verbonden zijn aan een (onderwijs)instelling, organisatie of vereniging de mogelijkheid om bibliotheekmaterialen te lenen voor een klas of groep. 

Voor wie?

  • Leerkrachten uit secundaire scholen
  • Leerkrachten uit niet-Kontichse basisscholen
  • Socio culturele instellingen en organisaties uit Kontich

Voorwaarden

  • Maximum 20 materialen
  • De leentermijn bedraagt 4 weken. Verlengen kan tot max. 12 weken.
  • De kaart is gratis, mits een geldig ingevuld aanvraagformulier (jaarlijks te hernieuwen).

Procedure

Om een collectieve kaart aan te vragen:

  • Vul een aanvraagformulier in, met een bewijs van tewerkstelling van uw (onderwijs)instelling, vereniging of organisatie.
  • Breng het formulier en uw identiteitskaart mee bij inschrijving.

Uitzonderingen

Leerkrachten uit Kontichse basisscholen die met of voor hun klas lenen, gebruiken een klaskaart.

Voor lenen met de klas : zie bij Voor leerkrachten

Wat meebrengen

Het ingevulde aanvraagformulier en uw identiteitskaart