Bibliotheekbezoek: lenen met de klas

Klassen kunnen op regelmatige basis boeken lenen uit de bib.
Er zijn hiervoor twee mogelijke werkwijzen

KLASKAART : de leerlingen hebben geen eigen lenerskaart en lenen op naam van de klas. Er wordt bij het begin van het schooljaar in overleg met het bibliotheekpersoneel een vast aantal boeken per uitleenbeurt vastgelegd, bijvoorbeeld 2 boeken per leerling per bibliotheekbezoek, … zodat je bij het volgende bibliotheekbezoek ook weet hoeveel boeken iedere leerling terug moet meebrengen. Wij raden deze klaskaart aan voor klassen tot en met het 3de leerjaar.

INDIVIDUELE LENERSKAART voor elke leerling: elke leerling krijgt zijn eigen lenerskaart, de uitleningen gebeuren op naam van de leerling. De leerlingen kunnen met deze lenerskaart ook boeken lenen wanneer ze met hun ouders of alleen naar de bibliotheek komen. Het aantal geleende boeken per leerling kan variëren (maar het is wel gemakkelijk als je op voorhand met de leerlingen een maximum afspreekt). Deze werkwijze is mogelijk vanaf het 3de leerjaar.
In beide gevallen blijft de school mee verantwoordelijk voor het terugbezorgen en verlengen van de geleende materialen.

Voorwaarden

Vóór het eerste bezoek aan de bib (in september) krijgen wij graag een lijst met naam, adres en geboortedatum van de leerlingen + naam (en adres) van de leerkracht.

Procedure

Bij het 1e bibliotheekbezoek in september krijgt de klas een korte rondleiding en tips voor het zoeken van een goed boek. Dit duurt ongeveer 10 minuten.

Het bibliotheekbezoek gebeurt om de 3 à 4 weken. De uitleenweken worden bij het begin van het schooljaar vastgelegd. Per school krijg je een vaste uitleendag. 

Leerkrachten die voor hun klas lenen maken ook gebruik van de klaskaart. Je kan met deze kaart alle materialen uit de bib lenen, met uitzondering van romans voor volwassenen.

Uitzonderingen

Leerkrachten uit secundaire scholen of niet Kontichse basisscholen die voor hun klas bibliotheekmaterialen willen lenen, kunnen gebruik maken van de collectieve kaart.

Alle info over lenen voor een klas : zie bij Lenen voor een groep

Voor bibliotheekintroducties : zie bij Bibliotheekbezoek op maat