Lenen voor een groep

De bibliotheek biedt mensen die verbonden zijn aan een (onderwijs)instelling, organisatie of vereniging de mogelijkheid om een groter aantal bibliotheekmaterialen te lenen voor een klas of groep. 

Voorwaarden

  • Maximum 40 materialen
  • De leentermijn bedraagt 3 weken. Verlengen kan tot max. 9 weken.
  • De verantwoordelijkheid in geval van verlies of beschadiging ligt bij de lener (niet bij de instelling/vereniging/organisatie).

Procedure

Om een collectieve kaart aan te vragen:

  • Vul een aanvraagformulier in, met een bewijs van tewerkstelling van uw (onderwijs)instelling, vereniging of organisatie.
  • Breng het formulier en uw identiteitskaart mee bij inschrijving.

Uitzonderingen

Leerkrachten die met hun klas naar de bibliotheek komen (klassikale uitleningen basisonderwijs Kontich), gebruiken een klaskaart.

 

Voor lenen met de klas : zie bij Voor leerkrachten

Wat meebrengen

Het ingevulde aanvraagformulier en uw identiteitskaart